İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası


İnsan Kaynakları politikamız beş temel ilkeye dayanmaktadır:
» Eşitlik,
» Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık,
» Çalışma Koşullarında Sürekli İyileştirme,
» Verimlilik / Performans Bazlı Ücretlendirme,
» İnsan Haklarına Saygı.

İş Başvuru Formu


(Yalnızca .doc / .docx / .pdf / .xls / .jpg)